DNB valt fraude met crypto’s aan

DNB valt fraude met crypto’s aan

Amsterdam – Het net om fraudeurs met cryptomunten sluit. Toezichthouder DNB en AFM willen veel scherpere regels voor de omwisselplatforms, voor crypto’s naar euro’s of giraal geld, en de aanbieders van de digitale bewaarportemonnees met zulke munten. Minister Hoekstra (Financiën) steunt die aanpak.

De bestrijding van misstanden moet het liefst in internationaal verband gebeuren, zo blijkt uit het voorstel dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Europese richtlijnen tegen witwasserij bieden daarvoor een handvat. Anoniem verkopen van cryptomunten zou niet langer mogelijk moeten zijn. In december vorig jaar gaf minister Hoekstra aan een vergunningensysteem te willen.

Tegelijkertijd moet het netwerk waarop deze cryptomunten worden verhandeld, de blockchain of het digitale register met alle transacties, wel bruikbaar blijven voor vernieuwende bedrijven. In de Nederlandse markt is bijvoorbeeld platform NxChange voor mkb-financiering gekomen. Europa zou regels om zulke bedrijfsfinancering mogelijk te maken kunnen omarmen, stellen ze voor.

,,Vooral voor financiering van kleinschalige bedrijven zijn er op termijn kansen”, aldus de toezichthouders over de blockchain.

Maar dan moeten de rotte appels uit de markt. De crypto’s als ondernemingsfinanciering moeten dezelfde duidelijke en „afdwingbare” rechten krijgen die aandelen en obligaties nu bezitten dankzij scherp toezicht.

Omdat de belangstelling voor cryptomunten fors is gedaald na de tuimeling van vooral de bitcoin van bijna $20.000 naar zo’n $3500, is er geen noodzaak om nationale regels te stellen. „Maar we blijven die markt scherp volgen”, aldus de toezichthouders.

Boetes

Aanbieders die niet aan de eisen voldoen, zullen vanaf 2020 kunnen worden beboet, aldus de toezichthouders. ,,Door een vergunningstelsel wordt het mogelijk om partijen al aan de poort te toetsen en als dat nodig is te weren uit de markt”, aldus Janko Gorter, hoofd financiële marktinfrastructuur bij DNB.

Dat voert overleg met een dertigtal aanbieders, bevestigde Gorter. Tot nu toe konden ze buiten ieder toezicht handelen.

Stichting Bitcoin Nederland, sprekend namens ondernemers, heeft al laten weten de ingreep dramatisch te vinden voor startende ondernemers.

De Nederlandsche Banken de Autoriteit Financiële Markten waarschuwden afgelopen jaren echter veelvuldig voor de uitwassen met crypto’s en derivaten. Het toezichtspersoneel voor deze extra dijkbewaking op de digitale muntenmarkt wordt daarom bij DNB uitgebreid.

’Onwenselijk’

Er zal ook druk komen op banken om niet in de cryptohandel mee te gaan. ,,Banken die cryptowallets willen gaan aanbieden zullen veel scherper worden gevolgd”, aldus Lars van de Ven van de AFM.

,,Het aanbieden van crypto’s is op zich niet verboden. Maar wij vinden het zeer onwenselijk, omdat consumenten daarmee het idee krijgen dat het veilig is om in te stappen. Dat betwijfelen we zeer.”